תנאים

תוכן העניינים

תנאים

הסכמים נוספים

התנהלות והגנה על משתמשים

תנאי שימוש עבור תלמידים

ביקורות

מחלוקות וביטולים

תשלומים

תנאי שימוש עבור מורים

הסכם

מונחי מפתח

עקרונות בסיסיים

קורסים

רמות

אופי הקשר שלך עם התלמידים

התחייבויות

הענקת רישיון ל-Classeeks

תמחור

שיווק וקידום

תשלומים

החזרים

מיסים

מחיקת החשבון שלך

שינויים בתנאי שימוש אלה

מדיניות קניין רוחני

מדיניות פרטיות

 

תנאים

התנאים הבאים חלים על הגישה והשימוש שלך באתר Classeeks.com, כולל כל תוכן, פונקציונליות, שירותים, תוכנה, אפליקציות למכשירים ניידים, אפליקציות מקושרות, או כל שירות אחר שמציע Classeeks או שמתבצע באמצעותו (להלן ביחד ”השירותים“), מאת Classeeks S.L.S בע"מ, רח' רימלט 16, רמת גן, ישראל (להלן, יחד עם כל חברות הבת והשותפות, ”החברה“), בהתאם לעניין.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני תחילת השימוש ב-Classeeks. בכך שאתה משתמש ב-Classeeks, פותח חשבון, או מקליק כדי לאשר או להסכים לתנאי השימוש ברגע שתינתן לך האפשרות, אתה מסכים להיות מחויב ולציית לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות שלהלן, שנמצאים תחת https://classeeks.com/Home/TermsAndConditions.

בעצם השימוש שלך באתר אתה מצהיר כי אתה עומד בכל דרישות הזכאות. אם אינך עומד בכל הדרישות הללו, או אם אתה לא מעוניין לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אסור לך להשתמש ב-Classeeks או להיכנס לאתר. האתר מיועד וזמין עבור משתמשים שגילם 13 שנים ומעלה. אם גילך מתחת ל-13 שנים, אסור לך להשתמש באתר זה. אם אתה הורה או אפוטרופוס, ואתה נותן את הסכמתך לכך שילדך יירשם לאתר Classeeks, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה בכל הנוגע לשימוש של ילדך באתר.

הסכמים נוספים

כל מידע אישי שתמסור במסגרת השימוש שלך בשירותים יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

בנוסף, אם אתה מורה (כפי שיוגדר להלן), אתה כפוף גם לתנאי השימוש עבור מורים.

התנהלות והגנה על משתמשים

פלטפורמת Classeeks מאפשרת לתלמידים ליצור קשר עם מורים שעובדים כקבלנים עצמאיים, אשר מספקים קורסים מוקלטים או בשידור חי באמצעות השירותים שלנו. השירותים כוללים, ללא הגבלה, מתן אפשרות להציע קורסים וחומרים נלווים ולהעלותם לאתר, וקבלת משוב מהמשתמשים.

אתר Classeeks שומר על סביבה מקצועית וידידותית המתאפיינת ברוח קהילתית. על המשתמשים לפעול בהתאם לרוח זו כאשר הם משתתפים בפעילויות של Classeeks או של שלוחותיה. סעיף זה מתייחס להתנהלות המצופה ממשתמשים כאשר הם מתקשרים זה עם זה באמצעות פלטפורמת Classeeks.

עקרונות בסיסיים

§         על מנת להגן על פרטיות המשתמשים שלנו, איננו חושפים את זהות המשתמשים. למשתמשים אסור לבקש או לתת זה לזה כתובות אימייל, שמות משתמש בסקייפ/אפליקציות מסרים, מספרי טלפון או כל פרטי יצירת קשר אישיים אחרים מעבר לפרטים הנחוצים על מנת לספק את השירות, במטרה ליצור קשר מחוץ ל-Classeeks ולעקוף את הפלטפורמה או לנצל לרעה את מרכז ההודעות או את הפלטפורמה של Classeeks.

§         Classeeks אינו מספק כל ערובה בנוגע לרמת השירות המוצעת לתלמידים. אנו ממליצים למשתמשים ליישב מחלוקות באופן ידידותי באמצעות יצירת קשר עם המורה דרך מרכז ההודעות של Classeeks.

§         Classeeks אינו מספק הגנה למשתמשים שמתקשרים זה עם זה מחוץ לפלטפורמת האתר.

§         כל פעולה של החלפת מידע וקבצים, וכן כל אינטראקציה אחרת בין תלמידים לבין מורים, חייבות להתבצע אך ורק דרך פלטפורמת Classeeks.

§         Classeeks לא תסבול שימוש בשפה גסה, פוגענית או בלתי נאותה או משלוח הודעות אלימות למשתמשים. התנהגות כזו עלולה להביא לאזהרה או להשעיה/הסרה של חשבונך.

§         Classeeks מפעילה פלטפורמה הפתוחה לכולם. אפליה נגד חבר כלשהו בקהילה על בסיס מין, גזע, גיל, דת, נטייה מינית, או מכל סיבה אחרת, אינה מקובלת ועלולה להביא להשעיה/הסרה של חשבונך.

דיווח על הפרת תנאים

אם אתה נתקל בתוכן כלשהו שעשוי להוות הפרה של התנאים שלנו, עליך לדווח לנו על כך דרך הערוצים המתאימים, שנועדו לטפל בבעיות אלה כפי שמפורט בתנאי השימוש שלנו. כל המקרים ייבחנו בידי הצוות שלנו. כדי להגן על פרטיות המשתמשים, איננו משתפים את תוצאות הבדיקה. למידע נוסף, אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

הפרות

משתמשים עלולים לקבל אזהרה לחשבון שלהם במקרה של הפרת תנאי השימוש שלנו או כל סוג של התנהלות בלתי הולמת שדווחה לצוות שלנו. אזהרה תישלח לכתובת האימייל של המשתמש, ותוצג למשתמש בפלטפורמת Classeeks. אזהרות אינן מגבילות את הפעילות בחשבון, אך הן יכולות להוביל לאובדן רמה שהשגת כמורה או להשבתה לצמיתות, בהתאם לחומרת ההפרה.

שימוש בלתי מורשה

§         פורנוגרפיה ושירותים למבוגרים בלבד Classeeks אינה מתירה החלפת חומרים או שירותים פורנוגרפיים, או כאלה שמיועדים למבוגרים בלבד.

§         התנהגות ושפה בלתי ראויה התקשורת בין משתמשי Classeeks אמורה להיות ידידותית, מקצועית ומועילה. Classeeks מגנה בריונות, הטרדה וביטויי שטנה נגד אנשים אחרים. אנו מספקים למשתמשים אמצעי למשלוח הודעות בין משתמשים, מערכת לדירוג הזמנות, ואפשרות להשתתף בפלטפורמות רחבות יותר כגון פורום הקהילה ועמודי הרשתות החברתיות שלנו.

§         התחזות (פישינג) ודואר זבל Classeeks מתייחסת ברצינות לאבטחת המשתמשים שלה. כל ניסיון לפרסם או לשלוח תוכן זדוני בכוונה לפגוע בחשבון של משתמש אחר או במחשב שלו אסור בהחלט. אנא כבד את הפרטיות של המשתמשים שלנו ואל תיצור איתם קשר למטרות מסחריות ללא הסכמתם.

§         פרטיות וזהות למשתמשים אסור לפרסם מידע פרטי וחסוי של אנשים אחרים. כל מסירה של מידע אישי הדרוש לצורך ביצוע שירות כלשהו חייבת להתבצע בעמוד ההזמנה. נוסף על כך, מורים מאשרים כי כל מידע שהם יקבלו מהתלמיד, אשר אינו נמצא ברשות הכלל, לא ישמש לאף מטרה מלבד מסירת העבודה לתלמיד. תנאי השימוש שלנו לא יגנו על משתמשים שיתקשרו זה עם זה מחוץ לאתר Classeeks.

§         תביעות בנוגע לקניין רוחני Classeeks תגיב להודעות ברורות ומלאות בנוגע להפרה של זכויות קניין רוחני, ו/או הפרה של תנאי שימוש של צד שלישי.

§         הונאות / שימוש בלתי חוקי אסור להשתמש ב-Classeeks לצורך כל מטרה המנוגדת לחוק או לביצוע פעולות בלתי חוקיות.

ניצול לרעה ומשלוח דואר זבל

§         חשבונות מרובים כדי למנוע הונאות וניצול לרעה, כל משתמש מוגבל לחשבון פעיל אחד בלבד. אם יתברר שמשתמש יצר חשבון נוסף כדי לעקוף את הכללים, להשיג יתרון תחרותי, או להטעות את קהילת Classeeks, חשבון זה יושבת. יצירת כמות גדולה של חשבונות עלולה להביא להשבתת כל החשבונות המקושרים. שימו לב: כל הפרה של תנאי השימוש של Classeeks תהווה עילה להשעיית כל החשבונות לצמיתות.

§         פגיעה ממוקדת במשתמש Classeeks לא תסבול מצב שבו משמש נוהג באופן פוגעני או מטריד כלפי משתמשים אחרים בפלטפורמה. הדבר כולל יצירת חשבונות מרובים חדשים כדי להטריד משתמשים באמצעות מערכת ההודעות או ההזמנות שלנו.

§         מכירת חשבונות אסור לקנות או למכור חשבונות של Classeeks.

תנאי שימוש כלליים

§         Classeeks שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להשבית לצמיתות כל חשבון עקב הפרה של תנאי שימוש אלה או עקב כל סוג של שימוש בלתי חוקי או בלתי ראוי ב-Classeeks או בשירותים.

§         הפרה של תנאי השימוש של Classeeks עלולה להביא להשבתת החשבון שלך לצמיתות.

§         משתמשים שהחשבון שלהם הושבת לא יוכלו להשתתף ב-Classeeks.

§         משתמשים שהפרו את תנאי השימוש שלנו וחשבונם הושבת יוכלו ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות לקבלת מידע נוסף בנוגע לנסיבות ההפרה ומצב החשבון.

§         מורים יוכלו למשוך את הרווחים שלהם מחשבונות שהושבתו לאחר תקופת המתנה של 90 יום מהיום שבו התקבל התשלום האחרון בחשבון, לאחר אימות מלא של בעלותם על החשבון המדובר ובכפוף לאישור של Classeeks.

§         על המשתמשים ליישב מחלוקות ישירות עם המורה המדובר, באמצעות מרכז ההודעות של Classeeks.

§         Classeeks עשויה מעת לעת לבצע שינויים בתנאי השימוש באתר. לאחר ביצוע שינויים, Classeeks תפרסם בעמוד זה את הגרסה החדשה של תנאי השימוש.

§         אתה מבין ומסכים שאם תמשיך להשתמש ב-Classeeks אחרי התאריך שבו שונו תנאי השימוש, השימוש שלך באתר ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים.

תוכן שנשלח

תוכן שנשלח מתייחס לתוכן שנוסף לאתר בידי משתמשים, בניגוד לתוכן שנוצר בידי Classeeks. כל התוכן שמועלה ל-Classeeks בידי המשתמשים שלנו, תלמידים ומורים כאחד, ייחשב ל“תוכן שנשלח“. Classeeks לא בודקת את נאותות התוכן שמשתמשים מעלים/יוצרים, או אם תוכן זה מהווה הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות. אנו מזמינים את כולם לדווח על הפרות, בצירוף הוכחה לבעלות כנדרש. תוכן שדווח כי הוא מהווה הפרה עלול להיות מוסר מהאתר או מושבת.

יתר על כן, Classeeks אינה אחראית לתוכן, לאיכות או לרמת השירות שמספקים המורים. איננו מספקים כל ערובה בנוגע לקורסים, לאופן העברתם, ולכל תקשורת שמתקיימת בין תלמידים למורים. אנו ממליצים למשתמשים לנצל את מערכת הדירוג ואת הקהילה שלנו ולהפעיל שיקול דעת כאשר הם בוחרים מבין השירותים המוצעים בפלטפורמת Classeeks.

לתנאים מפורטים בנוגע לזכויות קניין רוחני ולדיווח על הפרת זכויות קניין רוחני, אנא עיין במדיניות הקניין הרוחני שלנו, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלה. שים לב שבנסיבות הראויות, המדיניות שלנו היא להשבית ו/או לסגור חשבונות של משתמשים שמבצעים הפרות חוזרות.

בעלות

אלא אם צוין אחרת בתיאור או בדף הקורס של המורה, לאחר שהעבודה נמסרת לתלמיד, ובכפוף לתשלום, התלמיד מקבל את כל זכויות הקניין הרוחני, כולל, ללא הגבלה, זכויות יוצרים על העבודה שנמסרה מהמורה, והמורה מוותר על כל הזכויות המוסריות עליה ומעניק את הסכמתו המפורשת להעביר לתלמיד את זכויות היוצרים על העבודה שנמסרה. כל העברה והקצאה של קניין רוחני לתלמיד תהיה כפופה לתשלום מלא עבור הקורס, ואין לעשות שימוש בחומר שנמסר אם התשלום בוטל מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, במקרה של עבודה מותאמת אישית, העבודה שנמסרה תהיה הרכוש הבלעדי של התלמיד, והמורה מעניק לתלמיד כל זכות, בעלות ועניין על העבודה שנמסרה.

המורים גם מאשרים כי כל מידע שהם יקבלו מהתלמיד, אשר אינו נמצא ברשות הכלל, יישמר חסוי ולא יועבר או ישמש לכל מטרה אחרת מלבד מסירת העבודה שהוזמנה לתלמיד.

בנוסף, המשתמשים (תלמידים ומורים כאחד) מסכימים כי אלא אם הם ציינו אחרת, התוכן שמשתמשים יוצרים/מעלים ל-Classeeks מרצונם החופשי, כולל טקסטים של קורסים, תמונות, סרטונים, שמות משתמש, תמונות של משתמשים, סרטונים של משתמשים וכל מידע אחר, כולל הצגה של עבודה שנמסרה, עשוי לשמש את Classeeks למטרות שיווק או למטרות אחרות ללא כל תמורה.

כתב ויתור על אחריות

השימוש שלך ב-Classeeks, כולל תוכן האתר וכל שירות או פריט שיתקבל דרך האתר, הוא על אחריותך בלבד. אתר Classeeks, כולל התוכן וכל שירות או פריט שיתקבל דרך האתר, מסופקים כמות שהם (AS IS) ובכפוף לזמינות (AS AVAILABLE), ללא ערבויות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע. החברה, או כל אדם המקושר אליה, אינם מספקים כל אחריות או הבטחה בנוגע לשלמות, לאבטחה, לאמינות, לאיכות, לדיוק או לזמינות של האתר.

האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות שאסור לשלול או להגביל על פי חוק.

הגבלת אחריות

החברה, השותפים שלה או הגורמים שמעניקים להם רישיון, נותני השירות, העובדים, הסוכנים, הפקידים או המנהלים שלה, לא יהיו אחראים בשום מקרה לנזק מכל סוג, תחת שום חוק, שייגרם בעקבות או בקשר לשימוש שלך באתר או לחוסר יכולתך להשתמש בו, כולל כל אתר המקושר אליו, כל תוכן שנמצא על האתר או על אתרים מקושרים, או כל שירות או פריט שהתקבל מהאתר או מאתרים מקושרים, כולל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או פיצויים עונשיים, לרבות, ללא הגבלה, פגיעה גופנית, כאב וסבל, מצוקה רגשית, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן של עבודה או של חסכונות צפויים, אובדן יכולת שימוש, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, ובין אם הדבר נגרם בעוולה (כולל עקב רשלנות), הפרת חוזה או בכל דרך אחרת, גם אם הנזק צפוי.

האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות שאסור לשלול או להגביל על פי חוק.

תנאי שימוש עבור תלמידים

ביקורות

§         פרסום משוב הוא זכותם הבסיסית של התלמידים. ביקורות לא יוסרו מהאתר אלא אם הן מכילות הפרות ברורות של תנאי השימוש שלנו. אנו גם ממליצים לתלמידים להודיע למורה על כל בעיה שבה הם נתקלים בנוגע לשירות שהמורה מספק במסגרת הזמנה פעילה.

§         כדי למנוע ניצול לרעה של מערכת הביקורות, כל הביקורות חייבות להתייחס למכירה לגיטימית של שירות מאת המשתמשים שלנו אשר בוצעה אך ורק דרך פלטפורמת Classeeks. רכישות מאורגנות מראש שנועדו לשפר באופן מלאכותי את הדירוג של המורה, או ניצול לרעה של פלטפורמת Classeeks דרך רכישות מחשבונות נוספים, יביאו להשעיה של כל החשבונות המקושרים לצמיתות.

§         אסור למשתמש לעכב מסירה של שירותים, קבצים או מידע הדרושים כדי להשלים את מתן השירות מתוך כוונה לקבל ביקורות חיוביות או שירותים נוספים.

§         למורים אסור לבקש מתלמידים להסיר ביקורות באמצעות ביטולים הדדיים.

מחלוקות וביטולים

אנו ממליצים לתלמידים ולמורים לנסות ליישב סכסוכים בינם לבין עצמם, באמצעות מרכז ההודעות של Classeeks. אם מסיבה כלשהי לא הושג פתרון לאחר שימוש במרכז יישוב הסכסוכים, או אם נתקלת בשימוש בלתי מורשה ב-Classeeks, משתמשים יכולים לפנות למחלקת שירות הלקוחות של Classeeks ולבקש עזרה.

עקרונות בסיסיים

§         בתנאים מסוימים לקוחות יכולים לבטל הזמנה ב-Classeeks.

§         הגשת ערעור על עסקה או ביטול התשלום באמצעות ספק אמצעי התשלום או הבנק שלך מהווים הפרה של תנאי שימוש אלה. אם תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להשעיה זמנית של חשבונך על מנת לחקור אפשרות של פריצת אבטחה. שים לב: ברגע שתגיש ערעור לספק אמצעי התשלום שלך, לא תהיה זכאי להחזר עקב המחויבויות שלנו לספק אמצעי התשלום.

§         במקרה שתלמיד או מורה נתקל בבעיה הקשורה לשירות שניתן במסגרת הזמנה כלשהי, אנו ממליצים להשתמש בכלים שמציע מרכז יישוב הסכסוכים של Classeeks כדי לנסות למצוא פתרון לבעיה.

§         Classeeks שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות או להשעות תשלומים בכל מקרה של חשד לביצוע הונאה ב-Classeeks.

§         במקרה של ביטול הזמנה (מכל סיבה שהיא), הכסף ששולם יוחזר ליתרת החשבון של התלמיד.

ביטול הזמנה

§         Classeeks ממליצה לתלמידים ולמורים ליישב חילוקי דעות בנוגע לשירות באופן הדדי באמצעות מרכז ההודעות שלנו.

§         זכאות לביטול הזמנה תיבדק בידי צוות שירות הלקוחות שלנו על פי כמה גורמים, כולל הפרות של תנאי השימוש, התנהלות בלתי הולמת, ושימוש בלתי ראוי במערכת המסירה של Classeeks. להלן התנאים המפורטים לזכאות.

§         ניתן לבטל הזמנה שהושלמה עד 10 ימים אחרי שההזמנה סומנה כ“הושלמה“, בכפוף לבדיקה של צוות שירות הלקוחות שלנו.

§         לא ניתן לבטל הזמנה על בסיס איכות השירות/החומרים שנמסרו מידי המורה, אם השירות שניתן תואם לתיאור בדף הקורס. תלמידים יכולים לדרג את הניסיון שלהם עם המורה בעמוד ההזמנה, כולל האיכות הכוללת של השירות שקיבלו.

§         לפני יצירת קשר עם שירות הלקוחות, על התלמידים להשתמש במרכז יישוב הסכסוכים של Classeeks כדי לנסות לפתור בעיות ולהשיג את הפתרון הרצוי להם בקשר לשירות שסיפק להם המורה. שירות הלקוחות לא יבצע כל פעולה בנוגע להזמנות במקרה שבו התלמיד לא הודיע למורה שלו על בעיה הקשורה לשירות של המורה, ויאפשר תחילה למורה לספק מענה לבעיה. תנאי זה לא יחול על שימוש בלתי מורשה ב-Classeeks.

§         כל שימוש בלתי מורשה ב-Classeeks בעת ביצוע הזמנה עלול להוביל, לאחר בדיקה של צוות שירות הלקוחות שלנו, לביטול של ההזמנה. הדבר כולל, ללא הגבלה, הטרדה, התנהגות בלתי חוקית, או הפרה אחרת של תנאי השימוש של Classeeks.

החזרים

תשלום שבוצע עבור הזמנה שבוטלה לא יוחזר באופן אוטומטי לספק אמצעי התשלום שלך. הכסף ששולם עבור הזמנה שבוטלה יוחזר ליתרת חשבון התלמיד בתור זיכוי, וניתן יהיה להשתמש בו לרכישות עתידיות ב-Classeeks. הכסף שיוחזר ליתרה שלך לאחר ביטול הזמנה לא יכלול את דמי הטיפול ששולמו.

תשלומים

Classeeks גובה תשלום עבור השירות במערכת. המחיר הסופי לתלמיד מורכב ממחיר אותו ביקש המורה ובתוספת של  8% שירות וכן 4 שקלים נוספים עבור הוצאה לשירותי סליקה והעברת כספים. (המחיר במטבע מקומי ₪ ומתורגם לשער המטבע בהתאם למטבע בו בוצעה העסקה)

תנאי שימוש עבור מורים

להלן התנאים החלים על השתתפותך בפלטפורמת Classeeks בתור מורה. זהו הסכם מחייב בין המורה לבין Classeeks, והוא נכלל על דרך ההפניה בתנאי השימוש.

הסכם

בתור מורה, אתה עובד ישירות כקבלן של Classeeks. בנוסף, אף שייתכן כי נשתמש בחברות בת כדי להעביר לך תשלומים, החוזה שלך יישאר בינך לבין Classeeks.

מונחי מפתח

·         דמי הטיפול והניהול שווים לשנים עשר אחוזים (12%) מהסכום ברוטו.

·         מחיר בסיסי פירושו מחיר הקורס כפי שנקבע בידי המורה במסגרת רמות המחיר.

·         מטבע בסיסי פירושו המטבע שבו נקוב המחיר הבסיסי.

·         שער חליפין בסיסי פירושו השער שמשמש את מערכת Classeeks כולה להמרת מטבעות זרים, ואשר אינו כולל עמלה או תוספת רווח של Classeeks. השער נקבע באמצעות צד שלישי אחד או יותר ומתעדכן מעת לעת. בהתאם לזאת, ייתכן ששער החליפין הבסיסי לא יהיה זהה לשער השוק התקף בעת ביצוע המרת המטבע.

·         הכנסת המורה פירושה הסכום נטו בניכוי החזרים ששולמו.

·         רמת המורה פירושה רמת החשבון של המורה.

·         סכום ברוטו פירושו הסכום ש-Classeeks קיבלה בפועל עבור רכישות של הקורס שלך בידי תלמידים.

·         סכום נטו פירושו הסכום ברוטו בניכוי דמי הטיפול והניהול.

·         רמות מחיר – השירות יעלה בקרוב.

·         מחיר המכירה פירושו עלות המכירה של הקורס בפועל. כשמטבע המכירה שונה מהמטבע הבסיסי, Classeeks תקבע את מחיר המכירה על פי שער החליפין הבסיסי הרלוונטי.

·         מטבע המכירה פירושו המטבע שבו מתבצעת המכירה. המטבע נקבע לפי מדינת המגורים של המשתמש שרוכש את הקורס.

עקרונות בסיסיים

§         מורים יוצרים קורסים ב-Classeeks על מנת לאפשר לתלמידים לרכוש את שירותיהם.

§         כל קורס שתמכור ותשלים בהצלחה יזכה את חשבונך בסכום השווה להכנסת המורה.

§         מחיר המכירה של הקורס יהיה מחיר המכירה שעליו הוסכם כשהתלמיד ביצע את ההזמנה, גם אם המחיר הבסיסי שלך השתנה לאחר ההזמנה.

§         Classeeks תזכה מורים ברגע שההזמנה תושלם.

§         אם הזמנה בוטלה בידי המורה (מכל סיבה שהיא), הכסף ששולם יוחזר ליתרת החשבון של התלמיד.

§         משתמשים יוכלו למשוך הכנסות לאחר תקופת המתנה של 14 ימים מהיום שבו ההזמנה סומנה כ“הושלמה“. מורים בעלי דירוג עליון עשויים להיות זכאים לתקופות המתנה קצרות יותר.

§         למטרות אבטחה, Classeeks עשויה לבטל באופן זמני את יכולתו של מורה למשוך הכנסות על מנת למנוע פעילות בלתי חוקית או הונאה. הדבר יכול לקרות עקב בעיות אבטחה, קבלת דיווח על התנהגות בלתי הולמת מתלמידים, או קיומם של חשבונות מרובים ב-Classeeks שרווחיהם נמשכים לאותו ספק.

§          

קורסים

§         מורים רשאים להעלות מספר מוגבל של קורסים (מומחיות) פעילים בהתאם לרמת החשבון שלהם:

o        חשבון חינמי: עד 5 קורסים עבור מורים בעלי חשבון בלתי מאומת.

o        חשבון בסיסי: עד 8 קורסים עבור מורים בעלי חשבון בסיסי.

o        חשבון פרמיום: עד 20 קורסים עבור מורים בעלי חשבון פרמיום. מורים בעלי חשבון פרמיום עשויים לקבל עדיפות בתוצאות החיפוש.

§         Classeeks יכולה להסיר קורסים מהפלטפורמה עקב הפרה של תנאים אלה, שיכולה לכלול (ללא הגבלה) את ההפרות ו/או החומרים הבאים:

o        שירותים בלתי חוקיים או הונאות

o        הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחרי והפרת תנאי שימוש של צד שלישי שדווחו בהתאם למדיניות הקניין הרוחני שלנו.

o        שירותים למבוגרים בלבד, פורנוגרפיה, חומרים מגונים/בלתי ראויים

o        העתקים מכוונים של קורסים

o        דואר זבל, תוכן חסר משמעות או קורסים אלימים

o        קורסים עם תוכן שמטעה את התלמידים

o        מכירה מחדש של סחורות תחת פיקוח

o        שירותים שנמשכים יותר מ-30 יום

§         הסרה של קורסים עקב ההפרות המוזכרות לעיל עלולה להביא להשעיית חשבון המורה.

§         לא ניתן יהיה לשחזר או לערוך קורסים שהוסרו עקב הפרות.

§         ייתכן שקורסים יוסרו מהחיפוש שלנו עקב ביצועים לקויים ו/או התנהלות בלתי הולמת של המשתמש.

§         ניתן לכלול בקורסים כתובות URL שאושרו מראש, שיופיעו בתיאור הקורס ובתיבת הדרישות. קורסים המכילים אתרים שמקדמים תוכן המפר את תנאי השימוש של Classeeks יוסרו מהאתר.

§         ניתן לכלול בקורסים סרטון של קורס שאושר מראש, אשר יועלה לאתר באמצעות כלי ניהול הקורס של Classeeks.

§         אסור לכלול בעמוד הקורס הצהרות המערערות או עוקפות את תנאי שימוש אלה.

§         בקטגוריות מסוימות ובכפוף לזכאות, ניתן להכין חבילות קורס המציעות שירות בפורמט מובנה, עם דרגות מחיר מרובות עבור הקורס.

רמות

פלטפורמת Classeeks נועדה לעזור למורים למנף את כישוריהם. אנו רוצים להעצים מורים בעלי ביצועים גבוהים באמצעות כלים שיעזרו להם להרחיב את העסק. מורים שמשקיעים בקידום עצמי עשויים להשיג רמה גבוהה יותר של שביעות רצון הלקוחות. ואם הם עומדים בלוחות זמנים ושומרים על איכות גבוהה ודירוג גבוה, Classeeks עשויה לתגמל אותם עם סטטוסים חדשים, הזדמנויות מיוחדות והטבות שיעניקו להם כלים נוספים.

§         המורים של Classeeks יכולים להתקדם ברמה על בסיס הפעילות, רמת הביצועים, המוניטין, הכישורים, ההשכלה והתעודות וההסמכות המקצועיות שלהם.

§         בשלב זה, מורים יכולים להשיג את הרמות הבאות:

o        מאומת: מורים מאומתים הם אלה שאומתו בידי Classeeks או בידי צד שלישי אמין. ייתכן שתהליך האימות יהיה כרוך בתשלום.

o        מדריך מוסמך של Classeeks (CCT): מורים שהשיגו רמה מסוימת של איכות, על פי מספר הקורסים שהם נתנו, ביקורות שקיבלו וגורמים אחרים כפי שייקבעו בידי Classeeks.

o        דירוג עליון: מורים בעלי הדירוג הגבוה ביותר בתחום המומחיות שלהם.

§         מורים שלא ישמרו על רמה גבוהה של שירות, שהדירוג שלהם יצנח באופן חד, או שיפסיקו לעמוד בלוחות זמנים, יסתכנו באובדן הרמה שאליה הגיעו על ההטבות הכרוכות בה.

§         רמות מורה מתקדמות מספקות לבעליהן הטבות נוספות, כולל האפשרות להציע קורסים במחירים גבוהים יותר או למכור מספר רב יותר של  קורסים.

§         המורים שזוכים לרמה מתקדמת נבחרים ידנית בידי עורכי Classeeks באמצעות תהליך בדיקה מתמשך על בסיס ותק, כמות מכירות, דירוגים גבוהים במיוחד, שירות לקוחות יוצא מהכלל, קצב גבוה של השלמת הזמנות ומעמד מנהיגותי בקהילה. מורים ברמה מתקדמת יקבלו גישה לתכונות נרחבות יותר מאשר מורים ברמות נמוכות יותר.

§         הזכאות לרמה מתקדמת נבדקת בקביעות בידי Classeeks, כדי להבטיח שהמורים שומרים על סטנדרטים גבוהים של איכות ועומדים בציפיות הנדרשות ממורים ברמה זו. מורים ברמה מתקדמת שאינם שומרים על רמה גבוהה של שירות, כפי שמשתקף מצניחה חדה בדירוגים, אי-עמידה בלוחות זמנים, עלייה בשיעור הביטולים או הפרה של תנאי השימוש, מסתכנים באובדן הרמה המתקדמת שלהם על ההטבות הכרוכות בה.

אופי הקשר שלך עם התלמידים

למורים אין חוזה ישיר עם התלמידים. כל האינטראקציות והעסקאות בין מורים לתלמידים חייבות להתבצע אך ורק דרך Classeeks. המידע היחיד שתקבל אודות התלמידים הוא המידע שיינתן לך במסגרת השירותים. אתה מבין ומסכים כי יהיה עליך לפצות את Classeeks על כל בעיה שתיגרם עקב שימוש בלתי מורשה שלך בכל סוג של מידע הקשור לתלמידים.

התחייבויות

בתור מורה אתה מצהיר, מתחייב ומבטיח ש:

·         לפני שתתחיל להשתמש ב-Classeeks כמורה, תשלים את תהליך הרישום למורים ותסכים לתנאי התמחור שיוגדרו להלן;

·         אתה תהיה אחראי לכל תוכן שנשלח שהועלה על ידך. אתה מאשר שאתה הבעלים, או שיש בידך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הדרושות, ואת הסמכות להסמיך את Classeeks לשכפל, להפיץ, לשדר בפומבי (כולל באמצעות שידור אודיו דיגיטלי), להציג בפומבי, למסור לציבור, לקדם, לשווק, ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל התוכן שנשלח על ידך לשירותים ודרכם, באופן שלו הוא נועד על פי תנאי שימוש אלה;

·         אסור שתוכן שנשלח יהווה הפרה או שימוש לא הוגן בזכויות קניין רוחני של צד שלישי;

·         יש לך את ההכשרות, ההסמכות והמומחיות הדרושה, כולל, בלי הגבלה, השכלה, הכשרה, ידע ומיומנויות, על מנת ללמד ולהציע את השירותים שאתה מציע בקורס שלך ודרך השירותים שלנו;

·         לא תעלה או תספק תוכן או מידע בלתי ראוי, פוגעני, גזעני, המביע שנאה, פורנוגרפי, מזויף, מטעה, שגוי, או תוכן המהווה הפרה או הוצאת דיבה;

·         לא תעלה, תפרסם או תעביר בכל דרך אחרת ללא הסכמה או הרשאה פרסומות, חומרים שיווקיים, דואר זבל, ספאם, מכתבי שרשרת, הונאות פירמידה או כל סוג אחר של שידול (מסחרי או לא) דרך השירותים ולאף משתמש;

·         לא תשתמש בשירותים לצורך שום עניין מלבד אספקת שירותי הדרכה, הוראה ולימוד לתלמידים;

·         לא תבצע כל פעילות שתדרוש מ-Classeeks להשיג רישיון כלשהו או לשלם תמלוגים לצד שלישי כלשהו, כולל, לדוגמה וללא הגבלה, תשלום תמלוגים עבור ביצוע פומבי של יצירות מוזיקליות או הקלטות שמע;

·         לא תעתיק, תשנה, תפיץ, תהנדס לאחור, תשחית, תכפיש, תפגע, תפרוץ, או תשבש כל תוכן השייך לחברה ו/או שירותים או פעולות שלה, מלבד בהתאם למותר על פי תנאים אלה;

·         לא תציג או תטמיע את השירותים באופן שמציע קופון חינמי לקורס שלך, או תשתמש בכל פונקציה אחרת שעוקפת את השירותים;

·         לא תתחזה לאדם אחר או תשיג גישה בלתי מורשית לחשבון של אדם אחר;

·         השימוש שלך בשירותים כפוף לאישור של Classeeks, שאותו נעניק או נשלול על פי שיקול דעתנו בלבד;

·         לא תכניס כל סוג של וירוס, תולעת, רוגלה, או כל סוג אחר של קוד ממוחשב, קובץ או תוכנית שעלולים או שנועדו לגרום נזק או להשתלט על הפעולה של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל היבט אחר של השירותים ושל התפעול שלהם; לא תשתמש בהעתקת תוכן, זחלן רשת, רובוט או כל אמצעי אוטומטי אחר כדי לקבל גישה לשירותים;

·         לא תפריע או תמנע בכל דרך אחרת ממורים אחרים לספק שירותים או קורסים;

·         תדאג שהמידע בחשבון שלך יהיה מדויק;

·         תענה לתלמידים ללא דיחוי ותדאג שאיכות השירות שלך הולמת את הסטנדרטים של התחום שלך ושל שירותי הוראה באופן כללי;

·         עברת את גיל 18, או אם לא, אתה בין גיל 13 ל-17 וצד שלישי שהוא הורה או אפוטרופוס הסכים לתנאי שימוש אלה, וכן לכל יתר התנאים והמדיניות כפי שיפורסמו בשירותים שלנו מעת לעת, ויהיה אחראי לפעולותיך ולעמידתך בתנאים אלה.

·         תפעל בכפוף לחוקים הנהוגים במדינתך ובהתאם לוק הבינלאומי.

הענקת רישיון ל-Classeeks

אתה מעניק בזאת ל-Classeeks זכות ורישיון לא בלעדיים לשכפל, להפיץ, לשדר בפומבי, להציע, לשווק, ולהשתמש ולנצל בכל דרך אחרת את התוכן שנשלח דרך השירותים, ולהעניק רישיון משנה על תוכן זה למשתמשים למטרות אלה, באופן ישיר או דרך צד שלישי. על אף האמור לעיל, ובכפוף לתנאי השימוש, אם אתה מורה יש לך זכות, אלא אם צוין אחרת, להסיר מהשירותים את התוכן שנשלח במלואו או בחלקו בכל עת. הסרת התוכן שנשלח על ידך תבטל את הרישיון והזכויות שהוזכרו לעיל לאחר תקופה של שישים (60) יום מיום שהוסר עבור משתמשים חדשים, אולם זאת בתנאי שכל זכות שהוענקה למשתמשים לפני תקופה זו תמשיך להתקיים בהתאם לתנאים שבהם היא הוענקה להם.

אתה מאשר בזאת שמותר לנו להקליט כל קורס באופן חלקי או מלא (כולל צ’אט קולי ושיחות וידאו) למטרת בקרת איכות ועל מנת לספק, לשווק, לקדם, להדגים או להפעיל את השירותים. אתה מעניק בזאת ל-Classeeks רשות להשתמש בשמך, דמותך, תמונתך או קולך במסגרת הצעה, אספקה, שיווק, קידום, הדגמה ומכירה של השירותים, הקורס, תוכן החברה ותוכן שנשלח, ומוותר על כל הזכויות לפרטיות, פרסום, או כל זכות דומה אחרת בהקשר זה, במידה המותרת על פי החוק.

תמחור

בתור מורה, תהיה אחראי לקבוע את המחיר הבסיסי שתגבה מתלמידים עבור הקורס(ים) שלך, מבין רמות המחיר. רמות המחיר נקבעו במטרה לשקף את ההתקדמות שלך במערכת ואת רמת הביצועים ושירות הלקוחות שלך. אתה מסכים לגבות כסף רק עבור תוכן שנשלח שהועלה על ידך. אסור לך לגבות כסף בנפרד עבור תוספות לקורס, כגון קבצי PDF להורדה או סוג אחר של תוכן ושירותים (כגון משלוח קישור לשירות של צד שלישי כדי למכור קבצי PDF להורדה). Classeeks תטפל בחשבונות ובאינטראקציות עם התלמידים הקשורות לתשלום. כשמטבע המכירה שונה מהמטבע הבסיסי, Classeeks תקבע את מחיר המכירה לפי רמות המחיר העדכניות ביותר. Classeeks שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברמות המחיר בכל עת.

כחלק מהשתתפותך ב-Classeeks אתה נותן לנו רשות לשתף את הקורס שלך, ומידע בנוגע אליך ואל הקורס, עם עובדי Classeeks ועם שותפים נבחרים מבלי שתקבל תמורה על כך.

שיווק וקידום

Classeeks מציעה תוכניות שיווק וקידום שונות שיכולות לעזור לך לשווק ולקדם את הקורס שלך (”תוכניות שיווק“). אם תבחר להשתתף, התשלום שתקבל מ-Classeeks יהיה בהתאם לתנאים של תוכנית השיווק המסוימת שחלה על מכירת הקורס שלך. אתה רשאי להפסיק את השתתפותך בכל תוכנית שיווק בכל עת, אולם זאת בתנאי שאם תבחר להפסיק את השתתפותך בתוכנית שיווק, הקורס שלך ימשיך להיות כפוף למבצעים, מסעות פרסום או קידומים תחת כל תוכניות השיווק שחלות על הקורס שלך ואשר נמצאות במצב פעיל בעת הפסקת השתתפותך, עד שיושלמו אותם מבצעים, מסעות פרסום וקידומים. בנוסף, אתה מאשר ומקבל כי מבצעים, מסעות פרסום וקידומים מסוימים עשויים להיות מוגבלים בתחולתם וכי לא כל המבצעים, מסעות הפרסום או הקידומים יחולו על הקורס שלך.

אתה מכיר בכך שהסכומים שתלמידים משלמים עבור קורסים שנמכרים דרך תוכניות שיווק אינם קבועים, וכי קביעת הסכומים הללו וההחלטה איזה קורס להציע במסגרת תוכנית השיווק נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של Classeeks. בנוסף, Classeeks אינה מבטיחה רמה מינימלית כלשהי של הצלחה בעקבות ההשתתפות בתוכניות השיווק, ובחירתה לכלול קורס מסוים בתוכנית שיווק אינה מהווה תמיכה מצידה בקורס הזה, או בך. אם אינך מעוניין להשתתף בתוכניות שיווק כלשהן, היכנס לחשבון שלך ובחר להפסיק את השתתפותך בהן.

[ייתכן שתוכל להגדיל את המכירות שלך באמצעות קידום הקורס דרך קוד קופון שיצרת ב-Classeeks.]

תשלומים

אם לא תבחר להשתתף באף אחת מתוכניות השיווק האופציונליות של Classeeks, נשלם לך את הכנסת המורה בכפוף לתקופת המתנה של 14 ימים, כפי שהוגדר לעיל. אתה אחראי לספק לחברה את כל הפרטים המזהים הדרושים כדי לשלם לך את הסכומים המגיעים לך.

אם Classeeks תשנה את גובה דמי הטיפול והניהול, נודיע לך על כך שלושים (30) יום מראש באימייל או באמצעות פרסום הודעה בולטת שתופיע בשירותים.

החזרים

במקרים מסוימים, לאחר אישור ואימות, Classeeks עשויה להחליט להעניק לתלמיד החזר תשלום עבור קורס כלשהו. בתור מורה, אתה מכיר ומסכים כי לתלמידים יש זכות לקבל החזר במקרים כאלה, כפי שנקבע בתנאי השימוש. לא המורה ולא Classeeks יקבלו כל תשלום או עמלה עבור עסקאות שניתן עליהן החזר. כאשר תלמיד מבקש החזר על קורס לאחר ש-Classeeks כבר העבירה למורה את התשלום עבור קורס זה, Classeeks שומרת לעצמה את הזכות לעשות אחד מהשניים: (1) לנכות את סכום ההחזר מהתשלום הבא שיועבר למורה, או (2) לדרוש מהמורה להחזיר כל סכום שהוחזר לתלמיד עבור הקורס שלו, במידה ולמורה לא מגיע כל תשלום נוסף מ-Classeeks או שהתשלומים המגיעים לו אינם גבוהים מספיק כדי לכסות את הסכום שהוחזר לתלמיד.

מיסים

אתה מבין ומסכים כי אתה אחראי לשלם מיסים על ההכנסה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעכב תשלומים במידה ולא נקבל תיעוד על תשלום מס כנדרש. בנוגע למס מכירות על מכירת הקורס שלך, חלים התנאים הבאים:

האיחוד האירופי

במידה ומכירה או מסירה של קורס או של כל תוכן שנשלח לתלמיד באיחוד האירופי כפופה למס ערך מוסף (”מע"מ“), תחת החוק הרלוונטי, Classeeks תגבה ותשלח את המע"מ לרשויות המס המוסמכות עבור המכירה של אותו קורס או תוכן שנשלח לתלמידים באיחוד האירופי. Classeeks עשויה להעלות את מחיר המכירה על פי שיקול דעתה, במקרים שבהם היא סבורה כי המחיר חייב במע"מ וכי Classeeks תהיה מחויבת לשלמו. אתה תשפה ותפצה את Classeeks על כל תביעות מצד כל רשות מס עקב אי-תשלום של מע"מ, וכן על כל קנס ו/או ריבית שהצטברה בקשר להכנסת המורה שלך או בדרך אחרת.

כל יתר המדינות

במקרה של מכירה של כל קורס או תוכן שנשלח למדינות שמחוץ לאיחוד האירופי, אתה אחראי למלא את הדרישות של רשויות המס הרלוונטיות בכל הנוגע למס מכירה על הקורס שלך (דרישות אלה עשויות להיות שונות משל רשויות המס במקום מגוריך). Classeeks אינה יכולה לספק לך ייעוץ בנוגע למס, וממליצה להיעזר ביועץ מס משלך.

מחיקת החשבון שלך

אם ברצונך למחוק את חשבון המורה שלך, אנו נעשה כל מאמץ סביר מבחינה מסחרית כדי להעביר לך את כל התשלומים המגיעים לך לפני מחיקת החשבון. אתה מבין ומסכים כי אם תלמיד(ים) נרשמו בעבר לקורס(ים) שלך, אזי גם לאחר שחשבונך נמחק, שמך ופרטי הקורס(ים) ימשיכו להיות זמינים עבור אותם תלמידים שנרשמו לקורס(ים) שלך.

שינויים בתנאי שימוש אלה

ייתכן שנעדכן את תנאי השימוש מעת לעת על מנת להבהיר את נהלי העבודה שלנו או לשקף נהלים חדשים או שונים, למשל לאחר הוספת תכונות חדשות, ו-Classeeks שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לבצע שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת. במידה ונבצע כל שינוי משמעותי בתנאים נודיע לך על כך באמצעים בולטים, כגון אימייל שיישלח לכתובת שמופיעה בחשבון שלך או באמצעות פרסום הודעה בשירותים שלנו. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף ביום שבו הם יפורסמו, אלא אם יצוין אחרת. אם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו נכנסו השינויים לתוקף, הכניסה אל ו/או השימוש שלך באתר ייחשבו כקבלה והסכמה להיות מחויב ולפעול בהתאם לתנאי השימוש המעודכנים. תנאי השימוש המעודכנים יחליפו את כל תנאי השימוש הקודמים.

מדיניות קניין רוחני

תביעות בנוגע להפרת קניין רוחני

התוכן של אתר Classeeks מבוסס על תוכן שנוצר בידי משתמשים. החברה לא בודקת אם תוכן שמשתמשים מעלים/יוצרים מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות. עם זאת, אם אתה סבור שתוכן כלשהו שהועלה לאתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, עליך לדווח על הפרות אלה לצוות שירות הלקוחות שלנו.

על מנת שנוכל לבדוק את הדיווח שלך ביעילות וללא דיחוי, הדיווח על הפרת זכויות קניין רוחני צריך לכלול את הפרטים הבאים:

§         זיהוי הקניין הרוחני שלך והחומרים המוגנים בהתאם

§         סוג הקניין הרוחני וכל רישום, תעודה או מינוי

§         הוכחה לבעלותך על הקניין הרוחני, כגון מספר רישום או העתק של תעודת רישום

§         תיאור קצר של האופן שבו המשתמש(ים) שלנו הפר(ו) לכאורה את הקניין הרוחני שלך

§         התייחסות ברורה לחומר שמהווה לטענתך הפרה ואשר אותו אתה מבקש להסיר; לדוגמה, כתובת URL של קורס, קישור לתוצר שהועבר למשתמש, וכדומה.

§         שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת אימייל ומספר טלפון.

שים לב שאנו נודיע למשתמש שהפר לכאורה את הקניין הרוחני שלך על הדיווח ונאפשר לו להגיב. במקרים שבהם תינתן הוכחה מספקת להפרה, ייתכן שנסיר או נחסום את החומר שעליו דווח עוד בטרם קבלת התגובה של המשתמש. במקרים שבהם המשתמש שביצע לכאורה הפרה יספק לנו הודעה נגדית כנדרש המצביעה על כך שמותר לו לפרסם את החומר שהיווה לכאורה הפרה של קניין רוחני, אנו נודיע לך על כך ולאחר מכן נחזיר לאתר את החומר שהוסר או נחסם. בכל המקרים הללו נפעל בהתאם לחוקים הרלוונטיים.

הליכי הודעה נגדית

אם אתה מאמין שחומר שפרסמת ב-Classeeks הוסר או שהגישה אליו נחסמה בטעות או עקב טעות בזיהוי, באפשרותך להגיש לנו הודעה נגדית, שתכלול:

§         זיהוי החומר שהוסר או שהגישה אליו נחסמה, והמקום שבו הופיע החומר לפני שהוסר או שהגישה אליו נחסמה.

§         פרטי יצירת קשר (כולל שמך, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, וכתובת אימייל אם יש).

הפרות חוזרות

בנסיבות המתאימות, המדיניות שלנו היא להשבית ו/או לסגור חשבונות של משתמשים שמבצעים הפרות חוזרות.

מדיניות פרטיות

אנא קרא מדיניות זו בעיון על מנת להבין את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע למידע שלך וכיצד אנו מטפלים בו. אם אינך מסכים למדיניות ולנהלים שלנו, באפשרותך לבחור שלא להשתמש ב-Classeeks. בכך שאתה נכנס לאתר זה או משתמש בו אתה מסכים למדיניות הפרטיות הזו. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת. המשך השימוש שלך באתר לאחר ביצוע שינויים ייחשב לקבלה של שינויים אלה, אז אנא בדוק באופן קבוע אם המדיניות עודכנה.

ילדים מתחת לגיל 13

האתר שלנו לא מיועד לילדים מתחת לגיל 13 שנים. לאף אדם שגילו מתחת ל-13 אסור לספק ל-Classeeks או באמצעותה כל מידע אישי. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. אם אתה מתחת לגיל 13 אסור לך להשתמש או לספק מידע כלשהו באתר זה או באמצעות אף אחת מהתכונות שלו, לבצע רכישות דרך Classeeks, להשתמש באפשרויות התגובה האינטראקטיביות או הפומביות של האתר או לספק לנו כל סוג של מידע על עצמך, כולל שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת האימייל שלך או כל שם משתמש או כינוי שבו אתה משתמש. אם נגלה שאספנו או קיבלנו מידע אישי מילד מתחת לגיל 13 בלי אישור על הסכמת ההורים, נמחק את המידע.

עקרונות בסיסיים

§         הפרטיות שלך חשובה לנו. איננו מוכרים או משכירים את פרטיך האישיים לאף צד שלישי. איננו מעבירים אותם לאחרים מעבר למה שנדרש כדי לספק לך את השירותים.

§         אנו אוספים מידע שאתה מספק לנו או משתף מרצונך החופשי עם משתמשים אחרים, וכן מידע טכני כללי שהמערכת שלנו אוספת באופן אוטומטי כגון כתובת IP, פרטי הדפדפן וקבצי cookie, שמאפשרים לך חוויית משתמש טובה יותר וגלישה מותאמת אישית.

§         המידע שאתה מספק לנו בזמן תהליך ההרשמה יישמר חסוי ומאובטח - כולל פרטי יצירת קשר.

§         המידע שאתה בוחר לפרסם ב-Classeeks (תמונות, סרטונים, טקסט, מוזיקה, ביקורות, חומרים) - מפסיק להיות פרטי, בדומה לכל מידע אחר שאתה מפרסם ברשת האינטרנט.

§         מידע טכני שנאסף בידי המערכות שלנו, או בידי מערכות של צד שלישי, יכול לשמש באופן אוטומטי למטרות תפעול האתר, מיטוב, ניתוח, קידום תוכן ושיפור חוויית המשתמש. ייתכן שנשתמש במידע שלך כדי ליצור איתך קשר על מנת למסור הודעות הקשורות לפעילויות שלך, להציע לך מבצעים או למסור עדכונים כלליים, אולם לא ניתן לאף אדם אחר, כולל מורים ותלמידים, ליצור איתך קשר שלא באמצעות חשבון המשתמש שלך.

המידע שאנו אוספים

בזמן ההרשמה ל-Classeeks אנו מבקשים ממך לספק פרטים אישיים מסוימים, כולל כתובת אימייל תקפה, מיקום ושם משתמש. ייתכן שנאסוף מידע נוסף, כגון כתובת מגורים ומידע נוסף למטרת אימות, כדי שנוכל לספק לך את השירותים שלהם אתה זקוק (כגון תשלום, משיכת יתרה או משלוח סחורות), או כדי לוודא פעילות תקינה של הפלטפורמה (למשל כדי למנוע הונאות). אנו אוספים מידע על מנת לספק שירותים טובים יותר ולשפר את חוויית המשתמש של כל המשתמשים שלנו.

בנוסף, אנו אוספים מידע בזמן שאתה נכנס, גולש, צופה או עושה כל שימוש אחר באתר Classeeks. במילים אחרות, ברגע שאתה נכנס ל-Classeeks אנו מודעים לשימוש שלך באתר, וייתכן שנלקט, נאסוף ונתעד את המידע הקשור לשימוש זה, כולל מידע הקשור למיקום גאוגרפי, כתובת IP, מידע על המכשיר והחיבור שלך, מידע על הדפדפן ומידע הקשור ליומן הרישום של הרשת, וכל תקשורת שמתועדת בידי משתמשים דרך Classeeks. אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את חוויית המשתמש, לספק לך גלישה מותאמת אישית, ולעקוב אחר הפעילות ב-Classeeks כדי למנוע הונאות ומקרים של תוכן או התנהגות בלתי ראויים. ייתכן שנאסוף מידע משלים שיושג מצד שלישי, כגון נתונים דמוגרפיים ונתוני ניווט.
בנוסף, על מנת לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר Classeeks, הטמענו כלי לדיווח על חשיפות. בזמן שאתה צופה בפרסומות שלנו אנו יכולים לאסוף את המזהה הייחודי הגלובלי של המשתמש, את נתוני בקשת HTTP כגון פרטי user agent, כתובת IP, מארח, כתובת URL, מדינה/יבשת שממנה מתבצעת הבקשה, פרטי הדפדפן, מכשיר/מערכת הפעלה/גרסת מערכת ההפעלה.

לאחר שתירשם לאתר, שם המשתמש שלך ומידע נוסף בנוגע לפעילותך יהפוך לפומבי, ויהיה גלוי לכל משתמשי Classeeks. מידע זה כולל תמונות שתעלה לאתר, תיק העבודות שתפרסם, מידע על קורסים, דירוגים, ומידע נוסף שתבחר להוסיף לפרופיל שלך.

כיצד אנו אוספים מידע?

את רוב המידע שאנחנו אוספים אתה מספק לנו ישירות. אתה עושה זאת באמצעות מילוי פרטים בעת ההרשמה ל-Classeeks, וכאשר אתה מפרסם או משתף מידע נוסף מרצונך החופשי. מידע זה יכול לכלול פרטים אודות מורים והקורסים שלהם, מיקום המשתמש, שיתוף של תיק עבודות, דירוגים ומשובים של תלמידים, וכל דבר שאתה בוחר להוסיף לפרופיל המשתמש שלך. אנו גם אוספים מידע טכני באמצעות המערכות שלנו, באופן אוטומטי ועקיף. מידע זה יכול לכלול רישום של כתובת ה-IP שלך, תצורת התוכנה, מערכת ההפעלה והשימוש שלך בקבצי cookie (קבצים קטנים שנשלחים מאיתנו אל המחשב שלך, אשר לפעמים נשלחים אלינו בחזרה). קבצי cookie עוזרים לנו לשפר את חוויית הגלישה שלך ומקלים עליך את השימוש באתר שלנו. קבצי cookie אינם מכילים כל מידע אישי שניתן לזיהוי. מידע נוסף על קבצי cookie ניתן למצוא להלן במדיניות זו, תחת ’קבצי cookie ואחסון מקומי’.

כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף?

אנו משתמשים במידע אישי רק במידה הדרושה על מנת לספק לך רמה גבוהה של שירות ואבטחה. לדוגמה, ייתכן שנשתמש במידע שנאסף ממך כדי לאמת את זהותך. ייתכן גם שנשתמש במידע כדי ליצור ולהגדיר את חשבונך, לאמת סיסמה או לספק לך סיסמה חדשה, לתעד את פעילותך וליצור עמך קשר מעת לעת. המידע עוזר לנו לשפר את השירותים שאנו מספקים לך, להתאים אישית את חוויית הגלישה שלך וליידע אותך בנוגע למוצרים, שירותים או מבצעים נוספים של Classeeks שעשויים לעניין אותך. בנוסף, המידע עוזר לנו לעקוב אחר הונאות ופעילויות בלתי ראויות אחרות, ולפקח על תקינות התוכן. אם תחליט להשבית את החשבון שלך, אנו נשמור את המידע שלך במערכת אך נשתמש בו רק על מנת למלא דרישות רגולטוריות, וכדי ליצור איתך קשר מדי פעם ולהציע לך לחדש את פעילות החשבון שלך. אנו נבקש את הסכמתך לפני שנעשה שימוש במידע שלך לכל מטרה שלא הוגדרה במדיניות הפרטיות הזו. אנו מעבדים את המידע האישי של המשתמשים על השרתים שלנו, שנמצאים בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם. ייתכן שנעבד את המידע האישי שלך על שרת שנמצא מחוץ למדינה שבה אתה גר.

אנו מחזיקים במידע כל עוד הוא נחוץ ורלוונטי לצורך הפעילות שלנו. בנוסף, ייתכן שנשמור מידע אישי שהתקבל מחשבונות שנסגרו על מנת לעמוד בדרישות החוק, למנוע הונאות, לגבות תשלומים, לפתור מחלוקות, לפתור בעיות, לעזור בחקירה מכל סוג, לאכוף את תנאי השימוש של האתר שלנו ולבצע כל פעולה אחרת המותרת על פי חוק.

שיתוף מידע אישי עם צד שלישי

איננו מוכרים או משכירים את המידע האישי שלך לאף צד שלישי למטרת שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

ייתכן שנשלב את המידע האישי שלך עם מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי או מקבלים מחברות אחרות, ונשתמש בו כדי לשפר ולהתאים אישית את השירותים, התוכן והפרסום שלנו. אם אינך מעוניין לקבל מאיתנו הודעות שיווקיות, אתה יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות הקישור שמופיע בכל הודעה שאנו שולחים, או באמצעות בקשה באימייל שתישלח אל CustomerService@classeeks.com. ייתכן שנעביר את המידע האישי שלך לצד שלישי, אך ורק למטרות תפעול של Classeeks וכדי למנוע הונאות ופעילויות בלתי חוקיות, כמפורט להלן:

§         לספקי שירות למטרת יצירה, הפעלה וטיפול בחשבון שלך (לדוגמה - ספקי אמצעי תשלום, מערכות CRM, מערכות דיוור או יועצים טכניים);

§         בתגובה לזימון או צו בית משפט, במסגרת הליך משפטי או לרשויות פיקוח;

§         כדי להתגונן מפני הונאות, עסקאות בלתי מאושרות (כגון הלבנת כספים), תביעות או מחויבויות אחרות. איננו אוספים מידע על אשראי; אך אנו מאפשרים לספקי אמצעי התשלום שלנו לאסוף מידע למטרת גביית תשלומים מתלמידים ב-Classeeks או העברת תשלומים למורים ב-Classeeks. פרטי התשלום שניתנו לספקי אמצעי התשלום שלנו אינם חשופים בפנינו, והם כפופים למדיניות הפרטיות של ספק אמצעי התשלום.

קבצי cookie ואחסון מקומי

אתר Classeeks משתמש בטכנולוגיות נפוצות כגון ’קבצי cookie’ (או טכנולוגיות דומות). כאשר אתה מבקר ב-Classeeks, קבצים אלה מאחסנים מידע מסוים על המחשב שלך ומאפשרים לנו, בין השאר, לאפשר לך כניסה אוטומטית לחשבון שלך ב-Classeeks, להפוך את הגלישה שלך באתר לנוחה וקלה יותר, לבחון את חוויית המשתמש ולהציע לך גלישה מותאמת אישית ומבצעים. קבצי cookie (שעשויים להיות קבצי html, Flash, או כל טכנולוגיה אחרת) הם קבצי טקסט שעוזרים לאחסן את העדפות ופעילויות המשתמש. Classeeks משתמשת בקבצי cookie כדי לאסוף מידע סטטיסטי על השימוש בפלטפורמה, להתאים את התפקוד של Classeeks להעדפות אישיות ולסייע בהיבטים שונים של תפעול האתר. קבצים אלה מכילים סוגים שונים של מידע כגון מידע אודות דפי אינטרנט שבהם ביקרת, משך הזמן שבו גלשת באתרים מסוימים, נתונים אודות האופן שבו הגעת לאתרים מסוימים, היקף ומהות האתרים הללו, חלקים שבהם צפית, ומידע נוסף.

חסימת קבצי cookie

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שהוא יחסום את כל קבצי ה-cookie, כולל אלה שקשורים לשירותים שלנו, או כך שתקבל הודעה כאשר אנו יוצרים קובץ cookie. מידע אודות מחיקה או שליטה בקבצי cookie ניתן למצוא ב-www.aboutcookies.org (שים לב שאתר זה אינו שייך ל-Classeeks, ולכן איננו יכולים להבטיח כי המידע שהוא מספק מדויק, שלם או זמין). חשוב לזכור שאם תבחר לחסום את קבצי ה-cookie, הדבר עלול לפגוע בתפקוד של חלק גדול מהשירותים שלנו. לדוגמה, במקרים מסוימים קבצי cookie יכולים לחסוך ממך את הצורך להכניס את שם המשתמש והסיסמה, ולאפשר רצף של גלישה.

אבטחה

אנו מקפידים מאוד לשמור על האבטחה של אתר Classeeks ושל המידע שלך ולמנוע גישה בלתי מורשית אליו, וזאת באמצעות טכנולוגיות והליכים פנימיים העומדים בתקן התעשייה. עם זאת, איננו מתחייבים שלעולם לא יתרחשו מקרים של גישה בלתי מורשית.
משתמשים שנרשמים ל-Classeeks מסכימים לשמור את הסיסמה שלהם בסודיות מוחלטת ולא להעביר אותה לאף צד שלישי.

הקלטה

Classeeks שומרת לעצמה את הזכות להקליט קורסים או חלקים מהם למטרות פיקוח, אבטחה, ואבטחת איכות. לא נשתף הקלטות אלה עם אף צד שלישי, מלבד למטרת מניעת הונאות ופעילויות בלתי חוקיות, במקרים של תביעות ומחויבויות אחרות, או כנדרש על פי חוק.

אתרים של צד שלישי

בזמן השימוש ב-Classeeks, ייתכן שתיתקל בקישורים לאתרים של צד שלישי. Classeeks אינה אחראית על האתרים הללו, ואין לה כל אחריות או מחויבות בנוגע לעניינים של פרטיות או כל עניין חוקי אחר הקשור לאתרים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש או השירות של אתרים אלה. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו חלים רק על מידע שנאסף על ידינו בהתאם למדיניות זו.

עדכון המידע שלך

אנו נוקטים צעדים כדי לוודא שהמידע האישי שאנו אוספים הוא מדויק ומעודכן, ומאפשרים לך לעדכן את המידע שלך דרך הגדרות פרופיל החשבון שלך. במידה ואתה סבור שהמידע שלך שגוי או לא מדויק בכל דרך שהיא, אנא הודע לנו על כך מייד. אנו נדאג לחקור את העניין, ובמידת הצורך נתקן אי דיוקים במהירות האפשרית או שנאפשר לך לעדכן אותו במהירות או למחוק אותו - אלא אם עלינו לשמור את המידע מסיבות עסקיות לגיטימיות או מסיבות משפטיות. ייתכן שנבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל להיענות לבקשתך לעדכן את המידע האישי שלך. אם מסיבה כלשהי אתה נתקל בבעיה במחיקת המידע האישי שלך, אנא פנה אל CustomerService@classeeks.com ואנו נעשה כל מאמץ סביר כדי למחוק את המידע האמור, בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

באפשרותך לבדוק ולשנות את המידע האישי שלך באמצעות כניסה ל-Classeeks וביקור בדף פרופיל החשבון שלך. תוכל גם לשלוח לנו אימייל אל CustomerService@classeeks.com כדי לתקן, למחוק או לבקש גישה אל מידע אישי שסיפקת לנו. איננו יכולים למחוק את המידע האישי שלך אלא באמצעות מחיקת חשבון המשתמש שלך. לא נוכל להיענות לבקשה לשנות מידע אם נהיה סבורים שהשינוי יהווה הפרה של חוק או של דרישה משפטית כלשהי, או שהוא יהפוך את המידע לשגוי.

אם תמחק מאתר Classeeks את התוכן שהעלית (”תוכן שנשלח“), כפי שהוגדר בתנאי השימוש של Classeeks, ייתכן שעותקים של התוכן שנשלח ימשיכו להיות זמינים לצפייה בדפים המאוחסנים בזיכרון מטמון או בארכיון, או מכיוון שהם הועתקו או אוחסנו בידי משתמשים אחרים באתר. הגישה והשימוש הנאותים במידע הזמין באתר Classeeks, כולל תוכן שנשלח, כפופים לתנאי השימוש שלנו.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת, אז אנא חזור לדף זה לעיתים קרובות.
שינויים במדיניות הפרטיות יהיו תקפים לתאריך ה“עדכון האחרון“ המצוין, והמשך השימוש שלך ב-Classeeks בתאריך זה או אחריו יהווה קבלה של השינויים הללו והסכמה להיות מחויב להם.

שינוי תאגיד

במקרה של שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה, פשיטת רגל או מכירה של הנכסים שלנו או של חלקים מהם, המידע שלך עשוי להיות בין הנכסים שיועברו.